logo smaak van het huis

Eten, drinken en gastvrijheid voor care & cure; alle expertise onder één dak.

Sneller beter worden, je fijner voelen, vitaler zijn en ziekte voorkomen: met goed eten en drinken kun je hier duurzaam aan bijdragen.
Wij helpen zorg­organisaties bij vragen over eten, drinken en gast­vrijheid. Gebaseerd op de nieuwste weten­schappelijke inzichten en onze kennis en jaren­lange ervaring. Op maat, toegespitst op doelgroep, in elk type huis. Van visie-ontwikkeling tot concrete, meet­bare resul­taten, binnen budget en planning en in lijn met de organisatie­cultuur en strategie.

Wij zorgen ervoor dat het samen lukt.

Over ons

Smaak van het Huis maakt toekomstbestendige plannen en implementeert deze; van plan tot praktijk.”

Dit doen wij

Ons vertrekpunt is gericht op vragen over eten, drinken en gastvrijheid in de zorg.

Wij helpen en ondersteunen zorgorganisaties bij:

 • Visie- en conceptontwikkeling
 • Consultancy
 • Verbeteren & optimaliseren van processen
 • Opstellen business case
 • Nulmeting, audit, mystery visits en klantreis
 • Implementatie
 • Opleiding, coaching & presentatie
 • Projectbegeleiding
 • Aanbesteding en contractmanagement

Smaak van het Huis

Onze aanpak

Onze beproefde aanpak...

...waar wetenschap, doelgroepen en "best practice" bij elkaar komen.
Aanpakken en versnellen waar het kan, daar houden we van. Samen is daarbij een van onze kern­waarden: we werken samen met de mensen die het advies of nieuwe voedings­concept straks gaan uitvoeren. Eilandjes in de organi­satie brengen we bij elkaar en ongemerkt doo­rbreken we met onze aanpak ook oude patronen.

We houden het licht, maar halen wel alles naar boven. Zo zorgen we voor een frisse start. We hanteren daarbij een beproefde aanpak, die start bij een inventari­satie van de behoef­ten en kan door­lopen tot en met de implemen­tatie van een nieuw voedings­concept. Met elke opdracht­gever bepalen we samen welke onder­delen we inzetten.
dit doen wij

Samen is één van onze kernwaarden.”

Van inventarisatie tot en met implementatie”

Plan van aanpak

Onze stappen

 1. Ontwikkelen breed gedragen nieuwe visie Eten, Drinken & Gastvrijheid
 2. Analyseren dienstverlening, processen en financieel
 3. Scenario’s vaststellen en uitwerken
 4. Implementatieplan: kaders, processen en rollen
 5. Implementatie nieuwe visie

Smaak van het Huis

Onze missie

Let food be thy medicine”

Hippocrates

Elke dag lekker eten in een gastvrije omgeving, waarbij wat je eet bijdraagt aan je herstel of gezondheid. Wij vinden dat elke patiënt, cliënt, gast of bewoner daar recht op heeft.
Voeding zien wij als medicijn. Het is onze missie om daarmee mensen blijer, gezonder en sneller beter te maken en ziekte te voorkomen.

Dat doen we door zorg­organisaties te helpen om gezonde, uitnodigende, verras­sende en smakelijke maaltijden aan te bieden, die zijn afgestemd op de behoefte en smaak van de bewoner of patiënt. Per type ‘huis’ bereiken we verschillende doelen: vlotter en beter herstel, kortere ligduur, ziekte­preventie of een leukere dag.

Dat levert meer op dan het kost!
onze missie

Aanpakken en versnellen waar het kan, daar houden we van.”

Blijf plezier houden in dit mooie vak, zorg voor beleving en geef het door met passie en enthousiasme!”

Duurzaam

Wij kiezen voor gezond en vers eten met oog voor de wereld om ons heen. Nu en in de toekomst. Dat is een hele uitdaging, aangezien het voedsel­systeem wereld­wijd een enorme bijdrage aan klimaat­opwarming levert.
Er zijn gelukkig veel knoppen om aan te draaien als het om duur­zame voeding gaat. De oplossing is letterlijk dichtbij. Smaak van het huis stimuleert om deels lokaal in te kopen. Hiermee worden de voedsel­kilometers beperkt, wordt de lokale economie gestimuleerd, ontstaan er warme samen­werkingen en is er meer transparantie in de keten. 
Als je smakelijke en mooi gepresen­teerde maal­tijden aanbiedt die gemaakt worden met goede ingrediënten, dan eet men de borden leeg. Gebruik daarbij automa­tisering en data om het bestel­proces en voorraad­beheer te optimaliseren. Het resultaat: minder verspilling en een forse besparing. Ook is het belangrijk dat het aanbod van eten en drinken voor cliënten, patiënten, mede­werkers en bezoekers verduur­zaamt. Denk aan meer plant­aardige eiwitten, seizoens­gebonden gerechten, het gebruiken van afval­stromen of zelf vraag­gestuurd telen op basis van de menu’s. Al deze (en nog meer) aspecten komen terug in de Milieu­thermometer Zorg: een uitgebreid meet­instrument om de mate van duurzaam­heid bij zorg­organisaties in kaart te brengen.

Lokaal inkopen beperkt voedsel­kilometers en stimuleert de lokale economie.”

NO WASTE

DUURZAAM
zit in ons DNA

 • Gezond en vers
 • Lokaal inkopen
 • Duurzame ingrediënten
 • Geen verspilling
 • Meer plantaardig
 • Milieuthermometer zorg

Wij kunnen begeleiden volgens de Milieu­thermometer Zorg om het niveau van zilver of goud te behalen, te onderbouwen en te behouden.

Het is belangrijk dat aanbod van eten en drinken verduurzaamt.”