Over ons

Persoonlijk, professioneel, toegankelijk, vriendelijk.”

Zo omschrijven onze
opdracht­gevers ons.

Onze missie

Elke dag lekker eten in een gast­vrije omgeving, waarbij wat je eet bijdraagt aan je herstel of gezond­heid. Wij vinden dat elke patiënt, cliënt, bewoner of gast daar recht op heeft. Voeding zien wij als medicijn. Het is onze missie om daar­mee mensen blijer, gezonder en sneller beter te maken en ziekte te voorkomen.
Dat doen we door zorg­organisaties te helpen om gezonde, uitnodigende, verras­sende en smakelijke maal­tijden aan te bieden, afgestemd op de behoef­te en smaak van de bewoner of patiënt. Per type ‘huis’ berei­ken we verschil­lende doelen: vlotter en beter herstel, kortere lig­duur, ziekte­preventie of een leukere dag.

Dat levert meer op dan het kost!

Voeding als medicijn

Eten en drinken zien wij als medicijn. Er wordt veel onder­zoek gedaan naar de effec­ten ervan op gezond­heid. We helpen zorg­organisaties gebruik te maken van deze ont­wikke­lingen en hun voedings­concept hierop aan te passen.

Hiervoor volgen we de laatste inzichten nauw­gezet en wer­ken we evidence based. Zo dragen we bewezen bij aan de doel­stel­lingen van VWS en het Preventieakkoord. Dit is hard nodig; steeds meer mensen krijgen ziek­ten of aan­doe­ningen die samen­hangen met slechte keuzes in eten en drinken en door vergrijzing maken steeds meer mensen gebruik van voeding als onderdeel van zorg.

Onze beproefde aanpak

Aanpakken en versnellen waar het kan, daar houden we van. Samen is daar­bij één van onze kern­waarden: we werken samen met de mensen die het advies of het nieuwe voedings­concept gaan uitvoeren. Eilandjes in de organisatie brengen we bij elkaar en ongemerkt doorbreken we met onze aanpak ook oude patronen.

We houden het licht, maar halen wel alles naar boven. Zo zorgen wij voor een frisse start. We hanteren daarbij een beproefde aanpak, die start bij een inventarisatie van de behoeften en kan doorlopen tot en met de implementatie van een nieuw voedings­concept. Met elke opdrachtgever bepalen we samen welke onderdelen we inzetten.

Ons team

Bij ons vind je meerdere kennis­expertises voor jouw vraag: van keuken- tot ondernemers­ervaring en van verander­kundige tot communicatie-expertise. We hebben een klein vast team en daarnaast een uitgebreide pool met specia­listen. Daardoor kunnen we altijd de expertise bieden die past bij jouw vraag en situatie.

Samen hebben we meer dan 30 jaar ervaring in hotellerie, restaurant, gastronomie, zorg, care en cure. Onze kennis hebben we deels opgedaan door zelf horeca­zaken, hotels en catering­bedrijven te runnen en/of hierin key posities te hebben.

logo smaak van het huis