Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

De Noorderbrug

Heldere visie, audits, maatwerk training afgestemd op verschillende doelgroepen.

Voor alle locaties van Noorderbrug is er een heldere visie ontwikkeld. Vanuit de audits daaruit is een maatwerk training gemaakt onder de naam “De Smaakmakers” afgestemd op de verschillende doelgroepen. De training bestonden uit vijf modules om gastvrijheid, praktische en theoretische kennis te verhogen. We maakten hierbij gebruik van de ‘achtbaan van gastvrijheid’ oftewel de klantreis, die we maakten met de medewerkers van de locatie. Dit was de rode draad door de training.

De medewerkers kregen de training met inspiratie en cursusmateriaal waarna men vervolgens aan de slag ging met werk- en kookopdrachten op de locatie. Door een theoretische en praktische aanpak wordt via een leer- en verbeterproces de gastvrijheid en kennis verhoogd en geborgd.

Over onze opdrachtgever...

De Noorderbrug is ruim 50 jaar specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek, een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington. Wij bieden specialistische begeleidingstrajecten en behandeling voor mensen met bovenstaande problematiek die vaak vastlopen. Dat doen we altijd vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving een grotere kwaliteit van leven geven. In onze aanpak staan zelfredzaamheid- en participatiemogelijkheden altijd centraal. Als wonen thuis niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum voor 24-uurs ondersteuning of behandeling. De Noorderbrug is actief in Noord- en Oost-Nederland.