Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

InteraktContour

Nieuwe visie, audit, borging en opleiden.

InteraktContour heeft Smaak van het Huis gevraagd om:

  • Het ontwikkelen van een nieuwe visie in samenwerking met verschillende stakeholders.
  • Het opstellen van richtinggevende kaders, proces en rollen voor het koken op de kernvoorzieningen.
  • Een implementatiebegeleiding aan de hand van een ’leer en verbeterbord’.
  • Een Audit – 360⁰ feedback: scannen van huidige situatie om met het projectteam een gezamenlijk gedeeld beeld te krijgen over de huidige en de gewenste situatie.
  • De borging HACCP, inrichten van operationele rollen, verantwoordelijkheden, werkinstructies en budgetbeheersing.
  • Het opleiden van de medewerkers m.b.v. een persoonlijke cursusmap met lesstof en werkopdrachten.
  • Het maken van een kookboek Verder met hersenletsel
Over onze opdrachtgever...

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders. InteraktContour richt zich op gespecialiseerde zorg en ondersteuning. Cliënten en hun naasten boeken resultaten op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland en een kennisplatform voor alle vragen over hersenletsel. Deze is te vinden op www.verdermethersenletsel.nl