Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Parnassia Groep

Interim management: door­ontwikkeling samenwerking om kwaliteit concreet te verbeteren.

Parnassia Goep is een grote organisatie waar verschillende partijen vormgeven aan de voedingszorg voor cliënten op meer dan 400 locaties in het land. Facilitair managers werken vanuit Yask samen met zorgmedewerkers van Parnassia Groep. Dit doen zij samen met leverancier en kennispartner Huuskes.

Smaak van het Huis begeleidt vanuit de expertiserol een doorontwikkeling van de samenwerking tussen Parnassia Goep, Yask en Huuskes, om de kwaliteit van eten en drinken voor cliënten te verbeteren; zowel in eindproduct als in beleving. Daarbij is op interimbasis de rol van contractmanager vanuit Smaak van het Huis ingevuld, om zo concreet vorm te geven aan deze kwaliteitsimpuls.

Over onze opdrachtgever...
Parnassia Groep logo

Parnassia Groep biedt specialistische hulp bij psychische problemen. Dat is waar alle collega’s van Parnassia Groep zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. We bieden onze hulp kort en dichtbij als dat kan, en intensiever en langer wanneer dat nodig is. We willen merkbaar beter resultaat voor cliënten bereiken!

We zijn professionals die zich constant inzetten om de kwaliteit en toegankelijkheid van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland vooruit te helpen.