Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Patyna

Maatwerk workshops / praktijkdagen over smaak.

Smaak van het Huis heeft voor het keukenteam van Patyna een opleiding ‘Smaak’ ontwikkeld, bestaande uit een theoretische workshop en vier praktijkdagen.
Enkele onderdelen die aan bod kwamen zijn: wat is smaak, smaak en smaakbeleving, smaakpaspoort, doelgroepgerichte voeding en menu-engineering, productpaspoort, duurzaam inkopen, menuleer en warenkennis.

Over onze opdrachtgever...

Patyna biedt zorg, welzijn en wonen aan ouderen in Friesland. De zorg vindt plaats op één van onze ruim 25 locaties en bij ouderen thuis. We zijn actief in de steden en de dorpen op het Friese platteland. Ons werkgebied is Súdwest-Fryslân, Leeuwarden, De Fryske Marren, Waadhoeke en Tytsjerksteradiel. Dit is de beschrijving