Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Sint Maartenskliniek

Ontwikkeling nieuwe visie, analyses, budgettering, audit, training e.d.

De Sint Maartenskliniek heeft Smaak van het Huis gevraagd om een breed gedragen visie op eten, drinken & gastvrijheid te ontwikkelen die vertaald wordt naar heldere geconcretiseerde uitgangspunten met daaraan gekoppeld een doorkijk van de financiële kaders.
Een nulmeting / audit op de verschillende afdelingen: wat moet er per locatie gebeuren om de visie te realiseren als we deze aan de huidige situatie toetsen. De uitwerking van de nieuwe kaders, processen en rollen en wat dat betekent in de praktijk.  Het in kaart brengen wat nodig is aan opleidingsmodules, training en communicatie, zoals gastvrijheid, menuleer, warenkennis, smaakoplossingen, patiënt differentiatie, presentatie. Implementatie: voorbereiden, implementeren en borgen. Hierbij kijken we wat de Sint Maartenskliniek zelf kan en wil en waarin Smaak van het Huis kan ondersteunen en de efficiëntie verhogen.

Over onze opdrachtgever...
logo Sint Maartenskliniek

Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis is de Sint Maartenskliniek in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging en richt zich op de behandeling van alle orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten en revalidatie na ziekte of een ongeval. De Sint Maartenskliniek staat bekend om zijn aanpak van complexe aandoeningen, maar mensen kunnen er ook terecht voor veelvoorkomende klachten of blessures.

De Sint Maartenskliniek biedt haar behandelingen en zorg aan op verschillende locaties in Nederland: Nijmegen, Woerden, Boxmeer, Panningen en Geldrop.