Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Woonzorg Flevoland

Meerjaren-strategie en -beleid eten en welzijn en complete uitvoering hiervan.

Smaak van het Huis heeft de nieuwe visie ontwikkeld en deze vertaald naar een meerjaren-strategie en -beleid voor het onderdeel eten en welzijn.

De nieuwe visie is gebruikt als scan over de huidige situatie (nulmeting). Hierbij is het perspectief van alle stakeholders (cliënten, cliëntenraad, medewerkers, leidinggevenden, leveranciers) meegenomen. Als aanvulling hierop heeft Smaak van het Huis ook in de keukens van de locaties meegekeken en geïntegreerd. Er zijn objectieve en subjectieve metingen gedaan en financieel getoetst. Verder hebben we begeleid in de marktconsultatie, opstellen programma van eisen (PvE), voorbereiden en uitvoeren van de marktuitvraag, opstellen van de Business Case, het trainen en opleiden van de koks en frontoffice en borging van het concept.

Over onze opdrachtgever...
Woonzorg Flevoland logo

Woonzorg Flevoland is een organisatie met een breed aanbod aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten. Wij bieden dit in onze moderne woonzorglocaties en via onze thuiszorg. Wij zijn een innovatieve organisatie met een heldere en eigentijdse visie op zorg en welbevinden. Wij zijn respectvol en flexibel als het gaat om de wensen van onze klanten; wij gaan daarbij uit van mogelijkheden!