Smaak van het Huis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Smaak van het Huis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Smaak van het Huis verstrekt.

Smaak van het Huis streeft ernaar te voldoen aan de geldende wetgeving ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens verdienen bescherming

Het beschermen van ieders privacy is een onderwerp waar de laatste jaren in toenemende mate aandacht voor is. In het digitale tijdperk, waarin het uitwisselen van informatie op grote schaal een peulenschil is geworden, is het goed om alert te zijn op misbruik van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor Smaak van het Huis. Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet van kracht: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is Europese wetgeving die de in 2001 ingevoerde Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. In dit privacystatement geven wij aan hoe Smaak van het Huis voldoet aan de wetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een individu zeggen. Bijvoorbeeld naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s, e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een individu herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Wanneer anderen die persoonsgegevens in bezit hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

Smaak van het Huis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw functie
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch

Waarom Smaak van het Huis gegevens nodig heeft

Smaak van het Huis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Smaak van het Huis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Delen met anderen

Smaak van het Huis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bijzondere persoonsgegevens

Smaak van het Huis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn strikt vertrouwelijke gegevens waarvoor extra privacybescherming van toepassing is, zoals bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke of geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens e.d. Smaak van het Huis draagt er zorg voor dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt zich daarvan bewust is en daar naar handelt.

Van wie verwerkt Smaak van het Huis persoonsgegevens?

Smaak van het Huis verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Medewerkers van huidige klanten die onze diensten afnemen
 • Medewerkers van organisaties die onze diensten hebben afgenomen
 • Medewerkers van organisaties die interesse tonen in onze activiteiten en die onze diensten zouden willen afnemen
 • Mensen die buiten hun organisatie om op persoonlijke titel interesse tonen in onze activiteiten
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Met welk doel verwerkt Smaak van het Huis persoonsgegevens?

Wij willen mensen graag zo goed mogelijk van dienst zijn. We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Hoe lang bewaart Smaak van het Huis gegevens?

Persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat deze gegevens aan ons zijn toevertrouwd en dat wij daar vertrouwelijk mee om dienen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vraag@smaakvanhethuis.nl. Smaak van het Huis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

We gebruiken functionele en analytische cookies conform de AVG privacy wetgeving (zie privacybeleid). Er wordt GEEN gebruik gemaakt van social media en advertentie cookies of cookies van derden.

Functionele (noodzakelijke) cookies:

Deze cookies zorgen ervoor dat jouw website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken en aan het winkelmandje dat je bij menig webshop tegenkomt, dat onthoudt wat je als bezoeker bij een vorig bezoek aan de webshop in je winkelmandje hebt gestopt.

Voorkeurscookies

Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de AVG privacy wetgeving ingericht:

 1. er is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 2. IP adressen worden gemaskeerd
 3. de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet; gegevens worden NIET gedeeld
 4. wij maken GEEN gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Social media cookies

Wij gebruiken social media cookies om nieuws en informatie vanaf deze website te delen via share en like-knoppen van platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn.

Beveiligen

Smaak van het Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Smaak van het Huis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Smaak van het Huis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Smaak van het Huis via vraag@smaakvanhethuis.nl.

https://smaakvanhethuis.nl/ is een website van Smaak van het Huis.

Smaak van het Huis is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres: Dokter Nillesenstraat 10 | 6645 AR  Winssen
Inschrijvingsnummer KvK: 5657 4924
Telefoon: 06-45278790
E-mailadres: vraag@smaakvanhethuis.nl

Wijzigingen privacybeleid

Smaak van het Huis streeft naar een zo actueel mogelijk privacybeleid en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website van Smaak van het Huis is altijd het meest recente statement beschikbaar.