Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden kun je bekijken en downloaden als PDF.

Smaak van het Huis
Dokter Nillesenstraat 10 | 6645 AR Winssen
KvK: 5657 4924
Telefoon: 06 4527 8790
E-mailadres: vraag@smaakvanhethuis.nl

Wijzigingen algemene voorwaarden
Smaak van het Huis streeft naar zo actueel mogelijke algemene voorwaarden en behoudt zich daarom het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene vooraarden.
Op deze website van Smaak van het Huis is altijd de meest recente versie beschikbaar.

Juli 2018