Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

DrieGasthuizenGroep

Onderzoek kwaliteit van proces en product t.b.v. catering en restau­ratieve dienstverlening.

Smaak van het Huis deed onderzoek om de kwaliteit van het proces en product van de samenwerkings­partner op het gebied van catering en restauratieve dienst­verlening verder te kunnen beoordelen. DrieGasthuizenGroep wilde deze beoordeling middels een rapport onderbouwen. Onderdeel hiervan was het vergelijken van de geleverde producten en diensten in relatie tot de gemaakte (contractuele) afspraken – toetsing van de objectieve en subjectieve meetcriteria (mystery guest) – nalopen van de interne check en deze aanvullen aan de hand van de metingen. De bevindingen en wijze van meten werden beschreven in een zo objectief mogelijk rapport.

Over onze opdrachtgever...

Zorg zoals het bedoeld is – Wij werken elke dag voor en met mensen met een zorgvraag. Van thuiszorg tot specialistische ouderenzorg. Van een tijdelijk verblijf tot zorgvriendelijk wonen op een van onze woonzorglocaties. Wat ons kenmerkt? We zijn professioneel. We doen alles met passie, zorgzaamheid en respect. Zorg is voor ons zien, aanvoelen en uitgaan van eigen kracht. We vinden het belangrijk dat onze cliënten en bewoners zo zelfstandig mogelijk wonen en leven. Met onze persoonlijke benadering maken we het hen zo comfortabel mogelijk.