Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Texel

Inventarisatie en onderzoek Texelse agri-producten t.b.v. tafeltje-dekje.

Op Texel kunnen bewoners van Omring-locatie Gollards en ouderen een gezonde verse maaltijd krijgen met zoveel mogelijk lokale producten, aangeleverd door de Texelse boeren. Gemeente Texel, Rabobank en Texelfonds hebben Smaak van het Huis gevraagd te onderzoeken hoe dit unieke plan op het eiland uitgevoerd kan worden.

Bij het onderzoek is in kaart gebracht hoe de verbinding kan worden gelegd met de deelnemende agri-ondernemers, collectioneren van agri-producten, de logistiek, afzet richting tafeltje-dek-je, administratieve afhandeling en organisatie, marketing en public relations. Dit alles vertaald naar scenario’s met financiële kaders en randvoorwaarden.

Zie ook Start verbinding zorg en agri…

Over onze opdrachtgever...

De gemeente Texel beslaat het gehele eiland plus het onbewoonde eilandje Noorderhaaks.

De agrarische sector is een heel belangrijke pijler voor de Texelse economie. In het algemeen wordt de agrariër, of boer zoals u wilt, gezien als een hardwerkende moderne ondernemer. Deze ondernemers letten op hun bedrijfseconomische omstandigheden maar net zoveel op hun omgeving. Het land waarop zij gewassen laten groeien en/of hun vee houden moet namelijk in harmonie zijn met de natuur. Zij zijn immers sterk afhankelijk van deze natuur en de verschijnselen die de natuur voortbrengt. Als geen ander weten zij om te gaan met deze elementen.

(Bron: landbouwtexel.nl)