Over ons project...

Rosengaerde

Breed gedragen nieuwe visie, audit, processen en opleiden op eten & drinken en gastvrijheid

Rosengaerde heeft Smaak van het Huis gevraagd om een breed gedragen visie op eten, drinken en gastvrijheid te ontwikkelen vertaald wordt naar heldere geconcretiseerde uitgangspunten met daaraan gekoppeld een doorkijk van de financiële kaders (huidige en toekomstige mogelijkheden).

Een nulmeting – audit op de verschillende afdelingen (wat moet er gebeuren per locatie om de visie te realiseren als we deze aan de huidige situatie toetsen).

De uitwerking van de nieuwe kaders, processen en rollen en wat dat betekent in de praktijk en in kaart brengen wat nodig is aan opleidingsmodules, training en communicatie, zoals gastvrijheid, menuleer, warenkennis, smaakoplossingen, patiënt differentiatie, presentatie, implementatie (voorbereiden, implementeren en borgen) e.d.

Over onze opdrachtgever...

Rosengaerde is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van woon- en welzijnsdiensten en verantwoorde zorg. Onder verantwoorde zorg verstaan we cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Kernbegrippen zijn “cliëntregie”, “sturen op afstand” en “lokale binding”.

Ruim 300 enthousiaste, gedreven en goed opgeleide medewerkers, geven gezamenlijk invulling aan onze doelstelling: zorgen voor mogelijkheden voor ouderen die graag in de gemeente Dalfsen oud willen worden.

Naast de professionele medewerkers heeft de organisatie het voorrecht te kunnen beschikken over een grote groep bevlogen vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen in hoge mate bij aan het welzijn van onze cliënten door hun inbreng op het gebied van ondersteuning, begeleiding en extra aandacht.

Bekijk ook onze andere projecten:

Neem contact op

Wij beantwoorden alle vragen op het gebied van eten & drinken en gastvrijheid binnen Care & Cure met als doel genieten van lekker eten & drinken, afgestemd op de behoefte en smaak van de bewoner, cliënt, bezoeker of patiënt.

Hoe we dit doen?

Wij leggen dit graag persoonlijk uit. Vul het contactformulier in en laat uw telefoonnummer achter dan nemen wij contact met u op voor een informatief gesprek.

U kunt ook telefonisch contact opnemen.
Jelle Ferwerda, 06 4527 8790

Contact

Vul het formulier in:

smaakvanhethuis-logo-wit

Smaak van het Huis
Dokter Nillesenstraat 10 | 6645 AR  Winssen | 06 4527 8790 | KvK 5657 4924

© 2017-2022 Smaak van het Huis, alle rechten voorbehouden

Website door ideesign+