Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Rosengaerde

Breed gedragen nieuwe visie, audit, processen, opleiden en implementatie.

Rosengaerde heeft Smaak van het Huis gevraagd om:

  • een breed gedragen visie op eten, drinken en gastvrijheid te ontwikkelen, vertaald naar heldere geconcretiseerde uitgangspunten met daaraan gekoppeld een doorkijk van de financiële kaders
  • een nulmeting – audit op de verschillende afdelingen (wat moet er gebeuren per locatie om de visie te realiseren als we deze aan de huidige situatie toetsen)
  • uitwerking van de nieuwe kaders, processen en rollen en wat dat betekent in de praktijk
  • in kaart brengen wat nodig is aan opleidingsmodules, training en communicatie, zoals gastvrijheid, menuleer, warenkennis, smaakoplossingen, patiënt differentiatie, presentatie, implementatie.
Over onze opdrachtgever...
rosengaerde logo

Rosengaerde is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van woon- en welzijnsdiensten en verantwoorde zorg.

Hieronder verstaan we cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Kernbegrippen zijn “cliëntregie”, “sturen op afstand” en “lokale binding”. Ruim 300 enthousiaste, gedreven en goed opgeleide medewerkers, geven gezamenlijk invulling aan onze doelstelling: zorgen voor mogelijkheden voor ouderen in de gemeente Dalfsen. Tevens beschikken wij over een grote groep bevlogen vrijwilliger die in hoge mate bijdragen aan het welzijn van onze cliënten.