Smaak van het Huis

PORTFOLIO

Over ons project...

Stichting Samen Zorgen

Ontwikkeling nieuwe visie en transitie naar één ontkoppelde keuken.

Smaak van het Huis heeft de nieuwe visie ontwikkeld en de transitie begeleid van twee productiekeukens naar één ontkoppelde keuken waarbij we een grote efficiëntie slag hebben gemaakt in het proces en de kwaliteit van de maaltijden, borging en binnen de financiële kaders.

Daarnaast zijn de koks opgeleid in ontkoppeld koken. Voor de frontoffice hebben we geadviseerd op de locaties voor het regenereren en presenteren van de maaltijden op de woongroepen en restaurants.

Over onze opdrachtgever...
Stichting Samen Zorgen logo

Bij Stichting Samen Zorgen staat de ouder wordende mens centraal. We omringen u met warme zorg en aandacht. Een veilige leefomgeving, die aansluit bij uw gevoel van thuis zijn, maakt betekenisvol ouder worden mogelijk.

In samenspel met bewoner, familie, zorgmedewerkers en vrijwilligers krijgt zorg de juist vorm. Wij nodigen familie en vrienden daarom actief uit om een bijdrage te leveren aan de zorg. Uiteraard is dit niet verplicht, maar het samen zorgen geeft wel meer mogelijkheden om het welzijn te vergroten en kan leiden tot meer verbinding met elkaar.